Malta 2020

El nostre viatge a Malta 2020 – Caraalvent.cat

Preparació del viatge

Quan et plantejes un viatge tant lluny com és Malta, has de llegir i informar-te ja sigui per internet o mitjançant les diverses guies que hi ha per així marcar-te una ruta amb uns objectius (veure informació bàsica).

La Ruta

La nostra ruta per Malta va ser la següent: