República Dominicana 2021

Viatge a República Dominicana 2021

Preparació del viatge

Quan et plantejes un viatge tant lluny com és República Dominicana, has de llegir i informar-te ja sigui per internet o mitjançant les diverses guies que hi ha per així marcar-te una ruta amb uns objectius (veure informació bàsica).

La Ruta

La nostra ruta per República Dominicana va ser la següent: