India 2014

El nostre viatge a la India 2014 – Caraalvent.cat

Preparació del viatge

Quan et plantejes un viatge tant lluny com és la India, has de llegir i informar-te ja sigui per internet o mitjançant les diverses guies que hi ha per així marcar-te una ruta amb uns objectius (veure informació bàsica).

La Ruta

La nostra ruta per la India va ser la següent: